Uitleg wci-kaarten

Op deze site vindt u, naast informatie over onder andere weer, getij en knooppunten, navigatiekaartjes die u kunt downloaden. Deze kaartjes zijn geschikt voor gebruik met het navigatieprogramma SeaClear en bestrijken de volgende gebieden:

Zuidwest Nederland: Van Stellendam tot Breskens: Noordzeekust, aanloop Westerschelde tot Vlissingen, Oosterschelde, Krammer en Volkerak;

Waddenzee: Het hele wad van Den Helder tot Delfzijl, aangrenzende Noordzee en alle zeegaten.

Bovengenoemde kaarten zijn voorzien van dieptecontouren. Er zijn ook enkele kaarten zonder dieptecontouren:

IJsselmeer, Markermeer, Grevelingen, Hollandsch Diep, Haringvliet.

 

De kaarten zijn in het WCI-formaat:

    • WCI: World Calibrated Image, een compact kaartformaat, speciaal ontwikkeld door de maker van SeaClear;
    • klein, dus snelle download,

    • ingebouwde calibratie, dus direct bruikbaar.

 

De kaartjes zijn zeer eenvoudig van opzet: eigenlijk is heel veel informatie die op bijv. de kaarten van de 1800-serie aanwezig is, gewoon weggelaten. Dat beperkt natuurlijk de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van de kaarten wel, maar voor de schipper die voornamelijk van boei naar boei vaart, zijn de kaarten zeer bruikbaar, ook omdat de boeiposities dagelijks worden bijgehouden en ververst: iedere keer dat u een kaartje downloadt, heeft u dus een kaart met actuele betonning!

Vanwege het streven naar overzichtelijkheid is in de kaarten de benaming van de betonning standaard niet weergegeven. Bij ieder kaartje kunt u een g7t-bestand downloaden waarin de benaming wel is opgenomen. U kunt in SeaClear zo'n g7t-bestand openen, (menu Bestand → Posities → WP's importeren), en de namen van de boeien worden zichtbaar in de kaart. Dit verhoogt niet altijd de overzichtelijkheid!

De gebruikte bronnen zijn over het algemeen betrouwbaar, maar niet 100%! Al meermalen is geconstateerd dat de informatie niet altijd compleet is, soms verouderd en soms gewoon fout. Deze fouten moeten handmatig worden opgespoord en dat kan soms lang duren, zodat er altijd rekening mee moet worden gehouden dat er enige incorrecte info in de kaarten staat!

Diepten zijn t.o.v. LAT.

2020  wcikaartennederland   elektronische navigatie  zeekaarten Nederland