Over SeaClear

Over SeaClear

Onderstaande tekst is afkomstig uit de Nederlandstalige handleiding voor SeaClear, door Egenolf v Stein Callenfels. Deze handleiding is ook te downloaden via de link onderaan deze pagina.

SeaClearII is een simpel en gebruiksvriendelijk navigatieprogramma voor aan boord.
Het is een freeware programma, voor eigen gebruik ontwikkeld door Olle Söderholm (Zweden), kan gratis worden ge-download van Internet, (...) en draait op vrijwel iedere PC of laptop. Het programma werkt uitsluitend met rasterkaarten. Wanneer de GPS wordt aangesloten op de PC wordt de actuele positie, de koers en snelheid en het gevaren traject weergegeven, en kan het een groot aantal andere navigatiefuncties uitvoeren.
Communicatie met de GPS maar ook met andere boordinstrumenten vindt plaats via NMEA0183, via de seriële poort maar het communiceert ook via de USB poort. Het programma werkt met waypoints en routes en heeft nog een groot aantal andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld weergeven van de diepte, de ware windrichting en windsnelheid en het bijhouden van een logboek.
Het programma werkt uitsluitend met individuele raster kaarten, zowel officiële rasterkaarten zoals BSB/KAP, GEOS/NON en DKW kaarten, maar kan ook heel goed zelfgescande kaarten inlezen. In feite kan elke “picture” welke kaarinformatie bevat worden gebruikt zoals ook afdrukken van Google Earth. Met behulp van het hulpprogramma MapCal kunnen een groot aantal gekopieerde of zelfgescande kaarten ingelezen en gekalibreerd. Alle kaarten worden door het tandem programma MapCal-II omgezet naar het z.g. .WCI formaat, een compact formaat wat door de maker van Seaclear speciaal is ontwikkeld voor deze toepassing.

SeaClear downloaden? Dat kan vanaf deze pagina, zie hieronder, of volg deze link: http://www.sping.com/seaclear/ voor SeaClear en meer.

Download het programma:  SeaClear setup
 
Download de handeiding:    SeaClear handleiding
2020  wcikaartennederland   elektronische navigatie  zeekaarten Nederland